Volvo tuo autoihinsa 180 km/h nopeusrajoituksen ja Care Key -avaimen

Volvo tuo autoihinsa 180 km/h nopeusrajoituksen ja Care Key -avaimen
22. toukokuu 2020

Nyt myyntiin tuleen mallivuoden myötä jokaisen uuden Volvon huippunopeudeksi rajataan 180 km/h. Tämä on käytännön toteutus Volvo Carsin viime vuonna antamasta lupauksesta, jonka mukaan nopeuden rajoittamisella pyritään, vallitsevan lainsäädännön ja ohjeistuksen lisänä, vähentämään vakaviin vammoihin ja kuolemiin johtavia liikenneonnettomuuksia .  

Nopeudenrajoituksen lisäksi jokaisessa uudessa Volvossa on nyt myös Care Key -avain, jolla kuljettaja voi asettaa autoon lisärajoituksia ennen kuin esimerkiksi lainaa autoa muille perheenjäsenille tai nuoremmille ja kokemattomille kuljettajille.

Yhdessä 180 km/h nopeudenrajoitus ja Care Key antavat voimakkaan signaalin ylinopeuden vaaroista, mikä korostaa Volvo Carsin asemaa maailmanlaajuisena turvallisuusjohtajana. Molemmat uudet ominaisuudet kuvaavat autonvalmistajien mahdollisuutta aktiiviseen vastuuseen pyrkimyksissä saavuttaa nollataso liikennekuolemissa tukemalla parempaa kuljettajan ajokäyttäytymistä.

”Uskomme, että autonvalmistajalla on vastuu auttaa parantamaan liikenneturvallisuutta”, sanoo Volvo Carsin turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm. ”Nopeutta rajoittava tekniikka ja sen käynnistämä vuoropuhelu sopivat siihen ajatteluun. Nopeudenrajoitus ja Care Key auttavat ihmisiä ajattelemaan ja ymmärtämään ylinopeuden vaarallisuuden, tarjoten samalla ylimääräisen mielenrauhan ja tuen kuljettajan parempaan ajokäyttäytymiseen. "

Huippunopeuden rajoittaminen on herättänyt keskustelua sen julkaisemisesta lähtien. Tietyt tahot ovat kyseenalaistaneet autovalmistajien oikeuden asettaa tämän tyyppisiä ​​rajoituksia teknisten ratkaisujen avulla.

Volvo Cars uskoo kuitenkin, että sillä on velvollisuus jatkaa edelläkävijänä keskustelussa autonvalmistajien oikeuksista ja velvollisuuksista pelastaa ihmishenkiä, vaikka tämä tarkoittaisi potentiaalisten asiakkaiden menettämistä.

Korkeiden nopeuksien ongelmana on, että tietyn nopeuden yläpuolella autojen turvallisuustekniikka ja älykäs infrastruktuurisuunnittelu eivät enää riitä estämään vakavia vammoja ja kuolemantapauksia onnettomuuksissa.

Liikenteen nopeusrajoitukset ovat voimassa useimmissa länsimaissa, mutta ylinopeus on edelleen yksi yleisimmistä liikennekuolemien syistä. Miljoonat ihmiset saavat edelleen sakkorangaistuksia ylinopeudesta vuosittain.

Tutkimukset osoittavat, että ihmisillä on keskimäärin huono ymmärrys ylinopeuden aiheuttamista vaaroista. Seurauksena on, että monet ihmiset ajavat usein liian korkeilla nopeuksilla, ja he eivät osaa reagoida liikennetilanteen vaatimaan nopeudenmuutokseen.

Ylinopeuden lisäksi päihteet ja ajamisen häiriötekijät ovat kaksi muuta liikenneturvallisuuden ensisijaista huolenaihetta, jotka ovat edelleen esteinä matkalla Volvo Carsin tavoitteeseen liikkumisesta ilman liikennekuolemia ja vakavia vammoja. Volvo Cars pyrkii käsittelemään näitä kaikkia kolmea ihmisen käyttäytymisen osa-aluetta turvallisuustyössään, ja ottaa tulevissa autoissaan jatkuvasti käyttöön uusia ominaisuuksia.

 

20.5.2020 

Volvo Car Finland 
Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
[email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/