Volvo EX30 -mallilla on elinkaariarvioinnin mukaan Volvon täyssähköautojen pienin hiilijalanjälki

Volvo EX30 -mallilla on elinkaariarvioinnin mukaan Volvon täyssähköautojen pienin hiilijalanjälki
19. maaliskuu 2024

Hiilijalanjälkiraportissa tunnistetaan tärkeimmät auton päästöihin vaikuttavat materiaalit ja prosessit. Yksinomaan kasvihuonekaasuihin (CHG) keskittyvä raportti kattaa auton koko elinkaaren raaka-aineiden louhinnasta ja jalostuksesta auton käyttöiän loppuun asti.

Tuulipohjaisen sähkön käyttö EX30-auton lataamiseen pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi globaaleihin tai eurooppalaisiin sähkönkäyttöpaletteihin verrattuna (noin 42 ja 22 prosenttia3). Tämä alleviivaa tarvetta kiihdyttää investointeja uusiutuvan energian infrastruktuuriin maailmanlaajuisesti, jotta sähköautot voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

“Siirtyminen sähköautoiluun on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta parempaa läpinäkyvyyttä sen haasteista tarvitaan, jotta päästöjä voidaan vähentää entisestään”, sanoo Volvon ilmastotoimien johtaja Jonas Otterheim. “Tutkimalla EX30:n hiilijalanjälkeä ja tunnistamalla sen ensiömateriaalit ja prosessit voimme tarjota arvokasta tietoa, joka voi auttaa päätöksenteossa yhtiömme ja koko teollisuudenalan tavoitellessa kestävämpää kehitystä.”

Volvo on nyt laatinut hiilijalanjäljen kattavat elinkaariarvioinnit kolmesta täyssähköautosta, jotka on julkaistu vuoden 2019 jälkeen. Mallit ovat Volvo EX40, EC40 ja EX30. Tuomalla nämä raportit julkiseksi Volvo toivoo voivansa auttaa asiakkaita tekemään harkittuja päätöksiä, kun he valitsevat seuraavaa sähköautoaan.

Tärkeä askel matkalla kohti nollanettopäästöjä
Autoa ei vain ajeta, se myös suunnitellaan, kehitetään, valmistetaan ja kuljetetaan – mikä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Volvo EX30:n myötä Volvo ottaa tärkeän harppauksen kohti pelkkien täyssähköautojen valmistusta vuoteen 2030 mennessä. Toisena tärkeänä tavoitteena on saavuttaa kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt vuoteen 2040 mennessä. 

Kierrätettyjen materiaalien osuus EX30:ssä on suurempi kuin missään muussa Volvo -mallissa tähän asti. Noin neljännes alumiinista ja lähes viidennes teräksestä on kierrätettyä materiaalia. Lisäksi noin 17 prosenttia kaikista muoveista eri puolilla autoa sisäkomponenteista ulkopuskureihin on valmistettu kierrätetystä materiaalista. 

Toimitusketjun ja tuotannon erityisaloitteiden ansiosta LFP-akulla varustetun Volvo EX30:n “raaka-aineista valmiiksi tuotteeksi" -vaikutus on arviolta 14,8 tonnia – mikä on hieman yli 60 prosenttia mallin kokonaishiilijalanjäljestä4. Tämä käsittää materiaalien ja auton tuotannosta syntyvät päästöt, mutta ei EX30:n käyttövaiheen ja elinkaaren loppuvaiheen päästöjä. 

Volvo aikoo vähentää EX30-mallin CO2-vaikutusta entisestään tekemällä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa koko arvoketjussa. Esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä Volvon akkutoimittajat pyrkivät vähentämään LFP-akun valmistuksesta syntyviä päästöjä 20 prosentilla ja NMC-akun päästöjä 46 prosentilla. Tämän saavuttamiseksi alihankkijat aikovat vaihtaa kennojen valmistuksessa käytettävän sähkön uusiutuviin energianlähteisiin, kasvattaa kierrätetyn aineksen osuutta materiaaleissa ja vähentää toimitusketjun päästöjä.

EX30-mallin tuotanto käynnistyi vuoden 2023 marraskuussa, ja ensimmäiset autot toimitettiin uusille omistajilleen Euroopan markkinoilla viime vuoden lopulla. EX30 on tähän mennessä voittanut useita arvostettuja palkintoja, kuten News UK Motor Awardsin Small SUV/Crossover of the Year, Carwow Car of the Year 2024, TopGear.com Awardsin Eco Warrior of the Year sekä The Sunin Car of the Year.

Pienin hiilijalanjälki kaikista Volvon täyssähköautoista tähän mennessä koskee maailmanlaajuisesti saatavilla olevia tuotteita, joilla on ajettu yli 200 000 kilometriä käyttämällä samaa energiapalettia käyttövaiheen aikana.

Perustuu LFP-akulla (51 kWh) varustettuun Single Motor -versioon, jolla ajetaan 15 vuotta ja 200 000 kilometriä käyttäen EU28-energiapalettia.

Perustuu LFP-akulla (51 kWh) varustettuun Single Motor -versioon, jolla ajetaan 15 vuotta ja 200 000 kilometriä käyttäen EU28-energiapalettia.

Perustuu LFP-akulla (51 kWh) varustettuun Single Motor -versioon, jolla ajetaan 15 vuotta ja 200 000 kilometriä käyttäen EU28-energiapalettia.
 

19.3.2024

Volvo Car Finland