Volvo Cars sai EcoVadisin korkeimman arvosanan kestävästä kehityksestä

Volvo Cars sai EcoVadisin korkeimman arvosanan kestävästä kehityksestä
5. helmikuu 2021

EcoVadisin mukaan Volvon suoritus ansaitsee luokituksen Advanced. Siitä myönnettävä platinamitali asettaa Volvon 75 000 yrityksen joukossa parhaiten menestyneiden kärkiprosenttiin.

Platinamitali on vahva todiste siitä, että kestävä kehitys on Volvolle yhtä tärkeää kuin turvallisuus ja sillä on suuri merkitys autonvalmistajan kaikissa toiminnoissa. 

“Kestävä kehitys on meille yhtä tärkeää kuin turvallisuus. Pyrimme laaja-alaisilla toiminnoilla varmistamaan kestävän kehityksen muun mauassa hiilijalanjälkeä pienentämällä. On rohkaisevaa, että EcoVadis on tiukan arviointinsa jälkeen todennut, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Volvon kestävän kehityksen johtaja Anders Kärrberg.

Volvolla on kattava ilmastosuunnitelma, joka koskee hiilipäästöjä kaikissa toiminnoissa ja tuotteissa. Tavoitteena on tulla ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä.

Suunnitelma koskee kuitenkin muutakin kuin pakokaasupäästöjen vähentämistä sähköistämisen avulla. Volvo puuttuu hiilipäästöihin koko valmistusverkostossa, laajemmissa toiminnoissa ja toimitusketjuissa sekä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön kautta.

Ensimmäisenä merkittävänä askeleena kohti vuoden 2040 tavoitetta Volvo pyrkii pienentämään autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana.

EcoVadisin käyttämät arvointimenetelmät perustuvat kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, ja niitä valvoo kestävän kehityksen ja toimitusketjujen asiantuntijoiden tieteellinen yhteisö.

EcoVadis tarkastelee erityisesti, kuinka yritykset ottavat käyttöön kestävän kehityksen prosesseja toimitusketjuissaan. Eri teollisuudenalojen kansainväliset yhtiöt ja erityisesti suurien autokantojen ostajat käyttävät ostopäätöksensä tukena EcoVadisin julkaisemia tuloksia välttääkseen epäeettisiä tavarantoimittajia.

EcoVadis on tähän mennessä arvioinut yli 75 000 yritystä. Se jakaa arviointia suorittaessaan raporttinsa neljään pääluokkaan: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, eettisyys ja kestävä hankinta.

Volvon arvioinnissa EcoVadis korosti useita autonvalmistajan kestävän kehityksen mukaisia toimintoja ja aloitteita. Se mainitsee Volvon CO2-vähennykset koko toimitusketjussa, Science Based Targets -aloitteen (SBTI) vahvistaman kestävän kehityksen strategian sekä energiatehokkuuden parantamiseen ja materiaalien ja resurssien tehokkaaseen käyttöön tähtäävän työn.

EcoVadis korostaa myös Volvon pyrkimyksiä edistää monimuotoisuutta, työoikeuksia suojaavia aloitteita ja laajaa eettisen liiketoiminnan koulutusohjelmaa sekä keskittymistä kestävän kehityksen mukaiseen hankintaan eri puolilla maailmaa.

 

5.2.2021 

Volvo Car Finland 

Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
[email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/