Täysin uusi Volvo XC90 suojaa vaarallisilta suistumisilta uudella innovaatiolla

14. tammikuu 2015

Täysin uuden Volvo XC90 -mallin vakioturvallisuuspaketti sisältää maailman ensimmäisen suistumissuojatekniikan. Näitä yleisiä ja vaikeita tilanteita käsittelevä innovaatio vie Volvon lähemmäksi visiota, jonka mukaan kukaan ei menehdy tai loukkaannu vakavasti uudessa Volvo-autossa vuonna 2020.

- Ratkaisumme keskittyy pitämään autossa olijat tukevasti paikoillaan ja esittelee ainutlaatuisen energiaa sitovan toiminnon istuimissa. Tämä torjuu selkärankavammoja, jotka ovat vakavia ja suhteellisen yleisiä seurauksia suistumisonnettomuuksissa, kertoo Volvon turvallisuuskeskuksen tekninen asiantuntija Lotta Jakobsson. 

Tieltä suistuminen on yleinen onnettomuustyyppi, joka aiheutuu eri syistä, kuten kuljettajan keskittymiskyvyn herpaantumisesta, väsymyksestä tai huonoista sääolosuhteista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa puolet liikennekuolemista johtuu suistumisonnettomuuksista. Ruotsissa yhden auton onnettomuudet käsittävät kolmanneksen kaikista kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavista henkilöauto-onnettomuuksista.

Suistumisonnettomuudet ovat myös erittäin monimutkaisia tilanteita, joissa autossa olijat liikkuvat eri suuntiin, mikä vaatii paljon auton turvallisuusratkaisuilta.

Ei törmäystestien alainen

Auton kyvylle käsitellä suistumisia ei ole vielä erityisiä säädöksiä tai testejä.  

- Sitoutumisemme turvallisuuteen ei tarkoita pelkkää testien läpäisyä tai arvosanan saamista. Siinä on kyse onnettomuuksien ja loukkaantumisten synnyn selvittämisestä ja oikean estävän tekniikan kehittämisestä. Jotta saavutamme vuoden 2020 visiomme, meidän täytyy käsitellä kaikkia tosielämän liikenteessä esiintyviä onnettomuustyyppejä, Lotta Jakobsson sanoo.

Selkärankavammat yleisiä suistumisissa

Loukkaantumistyypit auto-onnettomuuksissa ovat muuttuneet vuosien varrella. Jatkuva autojen rakenteen kehitys ja erityisten turvallisuusjärjestelmien käyttöönotto ovat parantaneet ajoneuvoturvallisuutta merkittävästi viimeisimpien vuosikymmenten aikana. Riski loukkaantua vakavasti tai menehtyä uudessa Volvossa on pienentynyt yli kahdella kolmanneksella verrattuna 1970-luvulla suunniteltuihin autoihin. 

Tähän merkittävään kokonaisvähennykseen verrattuna rintakehä- ja selkärankavammat eivät ole vähentyneet samassa suhteessa. Nämä vammatyypit ovat yliedustettuina suistumistilanteissa.                                                                                                                                                                                       

 - Tutkimalla omia laaja-alaisia onnettomuustietojamme olemme havainneet, että keskeisessä roolissa on autossa olijan asento kuormituksen kohdistuessa selkärankaan. Monissa tapauksissa selkärangan huomattava taivutus oli vaikuttava osatekijä. Kuormituksen ja taivutuksen           yhdistelmän aiheuttamat murtumat ovat yleisin selkärankavamma
suistumisonnettomuudessa yhdessä puristusmurtumien kanssa, Lotta Jakobsson kertoo. 

Vöiden kiristäminen ja iskun vaimennus

Täysin uuden XC90 -mallin suistumissuoja sisältää kaksi keskeistä elementtiä:

  • Auton kehittyneen anturijärjestelmän tietoja käyttämällä tekniikka osaa tunnistaa suistumistilanteen. Etuturvavöitä kiristetään sähköisesti mahdollisimman paljon, jotta ne pitävät autossa olijat paikallaan. Turvavyön sisäänvetimen vetokapasiteetti on 1 mm/ms – mikä tarkoittaa, että se voi vetää 100 mm turvavyötä 0,1 sekunnissa. Vöitä kiristetään niin kauan kuin auto on liikkeessä. 
  • Selkärankavammojen torjumiseksi istuimen ja istuinrungon välinen energiaa sitova toiminto vaimentaa pystyvoimia, jotka voivat syntyä, kun auto paiskautuu rajusti maastoon. 

- Pitämällä henkilö pystyasennossa iskun vaimennuksen aikana pystyvoimia, joille hän altistuu, voidaan vähentää jopa kolmanneksella. Tämä auttaa pienentämään merkittävästi vakavien ja yleisten selkärankavammojen riskiä näissä tilanteissa, Lotta Jakobsson toteaa.

Kolme kokonaista auton testimenetelmää

Volvo on tosielämän tietojen perusteella kehittänyt kolme erityistä auton törmäystestimenetelmää: “oja”, “ilma” ja “epätasainen maasto”. Niillä arvioidaan eri suistumistilanteiden seurauksia. 

Ilmamenetelmässä auto suistuu tieltä esimerkiksi nopeudessa 80 km/h. Vapaan liidon jälkeen auto laskeutuu tasaiselle pinnalle ja jatkaa matkaa eteenpäin. Korkeusero on 80 cm, joten pyörät ottavat vastaan kovan iskun. Tämä synnyttää valtavia pystyvoimia, joita voisi verrata voimiin, joille hävittäjäpilotti altistuu, kun hän käyttää heittoistuinta hätätilanteessa.

Ojatestissä toistetaan poukkoilevaa liikettä auton ajaessa 80 cm syvään ojaan ja sen osuessa penkereeseen. Tämä synnyttää suuria pystyvoimia. Epätasaisessa maastotestissä auto ajaa kuoppaisessa maastossa, mikä synnyttää huomattavia pyöriviä sivuttaisliikkeitä sekä auton pysty- ja pituussuuntaisia liikkeitä. 

Testeissä ihmistä edustavat kolarinuket. Kehittynein nukke on nimeltään Thor, ja se on varustettu joustavilla hartioilla, jotka kuvaavat paremmin ihmisen kehon liikkeitä suistumistilanteessa.

Ainutlaatuinen testialusta

Törmäystestien lisäksi Volvo on kehittänyt joustavan ja monikäyttöisen testialustan, jolla arvioidaan autossa olijan asentoa. Auton istuin ja turvavyöjärjestelmä on asennettu moniakseliseen teollisuusrobottiin. Robotti, jota käytetään yhdessä kolarinuken kanssa, voidaan ohjelmoida simuloimaan henkilön liikkeitä kolmessa mainitussa testimenetelmässä tai muussa suistumisonnettomuustilanteessa (robotin toimintaa on kuvattu erillisessä lehdistötiedotteessa).

Auttaa kuljettajaa välttämään suistumisen

- Keskitymme luonnollisesti myös tukemaan kuljettajaa tekniikoilla, jotka estävät suistumisen. Täysin uuden XC90 -mallin kaksi järjestelmää, kaista-avustin ja Driver Alert -hälytys, käsittelevät näitä tilanteita, Lotta Jakobsson sanoo.                                                                                                                                                                                   

Kaista-avustin auttaa kuljettajaa pysymään oikealla ajokaistalla käyttämällä ohjausvastetta, jos auto on poistumassa kaistalta tahattomasti. Driver Alert -hälytys tunnistaa väsyneen tai herpaantuneen kuljettajan ja varoittaa siitä. Täysin uudessa XC90 -mallissa tekniikka sisältää myös lepopaikan opastustoiminnon, joka ohjaa kuljettajan lähimmälle lepopaikalle.

Katso video testitilanteesta ja animaatio järjestelmästä, video 1 ja video 2

5.12.2014

Lisätietoja: Volvo Car Finland

Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, [email protected], puh. 09-5044 5325 Korkearesoluutioisia kuvia, videoita:

www.media.volvocars.com
www.volvocars.fi

www.volvooceanrace.com
www.volvoingolf.com

Volvo Car Group vuonna 2013

Tilivuonna 2013 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 209,5 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Tuotot jakson aikana olivat 13,3 miljoonaa euroa (13,6 miljoonaa euroa) ja nettotulot 104,8 miljoonaa euroa

(59,2 miljoonaa euroa). Vuoden kansainvälinen myynti käsitti 427 840 (421 951) autoa, mikä merkitsi 1,4 prosentin kasvua vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoitto oli seurausta kulujen hallinnasta ja vahvasta myynnistä, ja se on selkeä todiste Volvon kasvusta muutossuunnitelman puitteissa. Vuonna 2014 yhtiö odottaa pysyvänsä plussalla ja ennustaa kansainvälisen myynnin kasvavan yli 5 prosenttia.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on ollut toiminnassa vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2013 noin 427 000 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010.

Volvolla oli joulukuussa 2013 yli 23 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) ja Chengdussa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina).

 

Tämän lehdistötiedotteen kuvaukset ja tiedot koskevat Volvo Carsin kansainvälistä mallistoa. Kuvatut ominaisuudet voivat olla lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti ja muuttua ilman erillistä ilmoitusta.