Oikeudelliset ehdot

Tekijänoikeus

Sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Bilia Oy Ab:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sisältämää informaatiota - mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen - tekstejä, kuvia ja ääniä ei saa kopioida, siirtää, levittää tai varastoida muuhun kuin yksityiseen käyttöön ilman Bilia Oy Ab:n antamaa kirjallista lupaa. Verkkosivuston sisällön muuntelu on ehdottomasti kiellettyä. Eräät verkkosivuston osiot sisältävät kuvia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kuvien tarjoajille.

Tavaramerkit

Ellei erikseen toisin mainita, sivustolla esiintyvät merkit, yrityslogot ja tunnukset ovat Bilia Oy Ab:n ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä.

Ei takuita eikä sitoumuksia

Tämän verkkosivuston informaatio on tarjottu "sellaisena kuin se on". Bilia Oy Ab ei vastaa mistään tämän sivuston, tai siihen hyperlinkillä liitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten menetetyistä tuloista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai ohjelmien tai muun tiedon häviämisestä tietojenkäsittely-järjestelmästäsi, vaikka olisimme saaneet tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Bilia Oy Ab ei vastaa muista verkkosivustoista, joihin saatat päästä tämän sivuston kautta. Kyseiset sivustot ovat tarjolla, jotta voimme tarjota sinulle kattavan tietopaketin, mutta Bilia Oy Ab ei ota vastuuta niiden sisällöstä tai käytöstä. Tämän lisäksi sinun tulee itse ryhtyä tarvittaviin varotoimiin ja varmistua, että valitsemasi sivusto on vapaa viruksista ja muista vahingollisista tekijöistä.

Tämän sivuston sisältämä informaatio saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Verkkosivustolla julkaistava informaatio saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista aina tietojen oikeellisuus asioidessasi Bilia Oy Ab:n kanssa.

Kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia

Lähettämääsi informaatiota, ehdotuksia, ideoita ja muita esityksiä ei pidetä luottamuksellisina eikä yksinoikeudella varustettuina. Lähettämällä informaatiota tai aineistoa myönnät Bilia Oy Ab:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman luvan käyttää, kopioida, näyttää, esittää, muuttaa, siirtää ja jakaa kyseistä aineistoa ja informaatiota. Samalla annat suostumuksesi siihen, että Bilia Oy Ab voi vapaasti käyttää lähettämiäsi ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikkaa.

Sivustolla saatavilla olevat erityiset ohjelmistot

Kaikki sivustolta ladattavissa olevat ohjelmistot ("Ohjelmistot") ovat toimittajien tekijänoikeudella suojattuja. Ohjelmiston käyttöön sovelletaan Ohjelmistoon liittyvän tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ("Lisenssisopimus") ehtoja. Ellei Lisenssisopimuksessa toisin mainita, ohjelmiston voi ladata ainoastaan loppukäyttäjien käyttöön. Ohjelmiston kaikenlainen kopioiminen ja edelleenjakelu Lisenssisopimuksen vastaisesti saattaa johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Edellä mainittua rajoittamatta ohjelmistojen kopioiminen tai jäljentäminen kopiointia tai edelleenjakelua varten on ehdottomasti kiellettyä. Ohjelmistoilla on takuu ainoastaan lisenssisopimusten ehtojen mukaisesti. Lukuun ottamatta lisenssisopimusten sisältämiä takuita, pidättäydymme kaikista takuusitoumuksista ja -ehdoista ohjelmistoihin liittyen, mukaan lukien ns. hiljaiset ehdot, kuranttius ja käyttökelpoisuus tiettyihin tarkoituksiin, sekä nimien ja oikeuksien loukkaamattomuutta koskevat takuut ja ehdot.